LnxViewer

LnxViewer je prohlížeč obrázků pro Element ZX. Podporuje většinu známých formátů které se na ZX objevují. Například ZX Screen, Gigascreen, ULA+, TIMEX. A protože Element ZX umí i jiné exkluzivní formáty, podporuje i některé z nich. Například HiResColor (HRC), HiResindeXedColor (HRXC) a jejich rozšířené varianty o KeyLayer (HRCKL a HRXCKL). Dále umí využívat HGFX, který umí zobrazit 256 indexovaných barev. Speciální HAM režim umí na obrazovce zobrazit současně mnohem více unikátních barev. Jedná se o fotografický režim, počty unikátních barev můžou dosahovat tisíců.

Díky HGFX je možné zobrazit i jiné obrazové soubory, pro ZX neobvyklé. Nejznámější je GIF.


Graphics Interchange Format (GIF)

Tento formát umožňuje nést více různých informací, než je na Element ZX možné zobrazit. Současná verze umí zobrazit klasická data s kompresí LZW včetně animovaného GIF. Animovaný GIF je bohužel omezen výkonem sytému. Zobrazování na Element ZX probíhá v Overclock rychlostech, pokud jsou v Setupu povoleny.

Ne všechny funkce GIF jsou v současnosti podporované. Zatím není možné použít „Interlaced“ data, stejně tak „Local Palette“ je zakázána, možnost TrueColor GIF a také některé z nestandartních „Disposal Method“ způsobů vykreslování. Vývoj modulu stále ještě probíhá.

Další omezení se týká rozlišení a velikosti. Maximální povolené rozlišení je 512×384 pro statický obraz s 16 barvami. Další HiRes je 512×192 pro statický obraz s 256 barvami. GIF s rozlišením 256×192 a menší se zobrazí vždy, včetně animovaných. Animované soubory můžou být maximálně 1 MB velké.


LIM

LIM je kontajner který v sobě může nést libovolné formáty popsané níže v tabulkách. Používá kompresor dat, takže velikost dat je promněnlivá. Může nést dokonce i animace, hudbu pro čipy AY nebo SAA, nebo samplovaný zvuk. Je optimalizovaný pro ZX, a také je streamovatelný. Formát LIM je stále ve vývoji.


Podporované nativní ZX formáty:

FormátVelikost
Bytes
KoncovkaAlt.
Koncovka
Max. barev
ZX Screen6912SCR15
ZX Monochrome6144SCR
ZX Gigascreen (SCR-GS)13824SCRGSCaž 105
ZX Screen KeyLayer (SCR-KL)13825SCRSKL15
ULA+6976SCR64
Timex HiColor12288SCRTHC15
Timex HiRes12289SCRTHR2
Timex HiColor ULA+12352SCRTCU64
HiResColor (HRC)15360SCRHRC15
HiResColor KeyLayer (HRC-KL)30721SCRHKL15
HRC Gigascreen (HRC-GS)30720SCRHGSaž 105
HiResindeXedColor (HRXC)15456SCRHRX32
HiResindeXedColor KeyLayer (HRXC-KL)30913SCRXKL63
Radastan6160SCRRAD16

Podporované nativní HGFX formáty:

FormátVelikost
Bytes
RozlišeníKoncovkaMax. barev
HGFX6150-49920256×192HGL256
HGFX HiRes12292-99072512×192HGH256
HGFX SuperHiRes24582-99072512×384SHR16
HGFX HAM49344256×192HAMaž 262208
HGFX HAM HiRes98496512×192HAMaž 262208
HGFX Fill Mode49921256×192HFL256
HGFX Fill Mode HiRes99073512×192HFL256

Podporované konvertované formáty:

Velikost
Bytes
Max. rozlišeníKoncovkaMax. barev
Sam Coupé Mode 324580512×192SS34
Sam Coupé Mode 424592256×192SS416
Graphics Interchange Formataž 1 MB512×384GIF16 / 256
ZX Fonty7688×8FNT

Přejít nahoru