Download


LnxSpectrum

Online instalace, automatické aktualizace na nejnovější verze.
Platforma: Windows XP, Windows Vista, 7, 8, 10

Download:
Online instalace
Portable verze


LnxTracker

Velikost: 2 MB
Platforma: 
Windows Vista, 7, 8, 10

Download:
Online instalace


Lnx Amiga Image Converter 

Online instalátor
Platforma: Windows Vista, 7, 8, 10

Download:
Online instalace


Dynamite Dan 2014 PC

Online instalátor
Platforma: Windows Vista, 7, 8, 10

Download:
Online instalace


LnxCopy (v1.2a, 6. 4. 2021)

Kopírovací software pro přenos dat mezi kazetou, TAP soubory a esxDOS. Primárně je určen pro archivování dat z dnes již dosluhujicích kazet na modernější média SD a CF.

Velikost: 12 KB
Platforma: ZX Spectrum + MB03+
Dokumentace:
LnxCopy_Manual_CZ.pdf
LnxCopy_Manual_ENG.pdf

Download:
eLeMeNt/MB03+ version:
LnxCopy v1.2 TAP


LnxCommander (v0.1, 1. 10. 2021)

Správce souborů pro ZX Spectrum s interface MB03+ nebo eLeMeNt ZX

Velikost: 15 KB
Platforma: ZX Spectrum + MB03+, eLeMeNt

Download:
eLeMeNt/MB03+ version:
LnxCmd v0.1 TAP


LnxTracker Music Demo (16. 11. 2017).

Hudební demo pro AY a SAA čipy.

Velikost: 20 KB
Platforma: 
ZX Spectrum + SAAY! interface

Download:
TAP (AY: 1,77345 Mhz, ZX128 + SAA / ZX48 + SAAY! interface)
TAP (AY: 1.75 Mhz, MB03+ / ZX klony)


The Lords of Midnight – 128k version
Patchnutá verze s ukládáním rozehraných pozic na DivIDE a DivMMC s EsxDOS.

Platforma: ZX Spectrum 128, EsxDOS

Download:
ZIP

Instalace: Soubory rozbalit na disk, spouští se klasicky LOM.BAS.


Dynamite Dan 2 – 128k version
Patchnutá verze se zvukem používajicí AY.

Platforma: ZX Spectrum 128

Download:
TAP


Draconus – 128k version (v1.2)
Patchnutá verze s hudbou pro AY.

Platforma: ZX Spectrum 128

Download:
TAP


MB03+ Ultimate disk images (28. 12. 2020).

CF i SD obrazy karet jsou ke stažení zde.